Jesi li, dovoljno dobar za nebo?

I.K.

Od svih pitanja u životu na koja bi mogao tražiti odgovor, najvažnije bi bilo: "Da li sam dovoljno dobar za nebo?" tj. "Da li sam dovoljno dobar da zaslužim ulazak u nebo?"

Odgovor na ovo pitanje ćeš dobiti ako sam sebe pitaš da li si održao Deset Božjih zapovesti. Većina ljudi će na ovo odmah odgovoriti: "Pa, ja sam prekršio jednu ili dve zapovesti, ali to su sitnice u odnosu na ubistvo, i sl. Sigurno da će me Bog pustiti u nebo..."

Hajde da zajedno prođemo kroz svih Deset zapovesti (2. Mojsijeva 20:2-17) i vidimo: Da li si zaista dovoljno dobar za nebo?

1. "Nećeš imati drugih Bogova osim mene."

Da li Bog zaista ima najveći prioritet u tvom životu? Da li voliš Boga više od svega drugog?

Zamisli da svojoj deci pokloniš novi kompjuter. Deca će, naravno, biti mnogo uzbuđena zbog toga. Sledećeg dana, nakon napornog radnog dana, vraćaš se kući, ulaziš u sobu, pozdravljaš svoju decu, ali ona te ni ne primećuju (ignorišu te), jer su zauzeta igranjem igrica na novom kompjuteru. Kako ćeš se osećati?

Naravno, njihovo ponašanje će te povrediti, jer deca pokazuju veći interes i ljubav za poklonjeni kompjuter, nego za tebe - darodavca. To je pogrešna privrženost. Na sličan način, ako mi volimo bilo šta - ženu, decu, ili čak svoj život - više od Boga, onda smo više privrženi daru nego Bogu - darodavcu. Ovakvo ponašanje je kršenje prve od Deset zapovesti (Matej 10:37)

Biblija kaže da treba Boga da volimo na takav način i toliko mnogo, da to u poređenju sa našom ljubavlju koju imamo prema roditeljima, ženi ili deci bude nalik na mržnju.

Biblija, takođe, nalaže da treba da volimo svog bližnjeg, kao što volimo sami sebe. To znači da Bog očekuje da ukažemo ljubav i brigu prema drugima (bilo da su nam prijatelji ili neprijatelji), kao što bi smo to uradili prema sebi samima.

Da li ti voliš Boga celim svojim srcem? Da li voliš druge ljude (svakoga) kao što voliš sebe samog? Prosudi sam sebe, misliš li da si uspeo održati prvu Božju zapovest.

2. "Nećeš sebi praviti nikakvog idola."

Ovo znači da nam je zabranjeno praviti svoj koncept - sliku - Boga, bilo našim rukama ili u našim mislima. Mnogi ljudi sebi prave boga pred kojim se osećaju prijatno i koji ih ne uznemirava mnogo. Pred ovakvim bogom oni se klanjaju, celivaju ga, mole mu se itd. kako god da je on predstavljen, u vidu skulpture ili ikone. Ljudi tom mrtvom predmetu prilaze kao nečem živom i moćnom, i tako postaju idolopoklonici.

Postoje idoli kojima se najveća većina ljudi klanja, i za koje je spremna sve da uradi. To su: novac, slava, karijera, nacionalnost, tradicija, sport, seks, droga...

Da li je tvoj bog u koga veruješ, Bog koji je objavljen u Svetom pismu? Ako nije, ti si prekršio ovu zapovest a Biblija upozorava da ni jedan idolopoklonik neće naslediti Carstvo Božje.

3. "Ne uzimaj ime Božje uzalud."

Da li si ikada u svojim razgovorima, proklinjanjima, psovkama ili vicevima upotrebio Božje ime (Bog, Gospod), ili ime Isus Hrist?

Mnogi ljudi se veoma naljute kada im se psuje majka, otac ili deca. Oni ne žele da se ime onih koje vole tako prlja, i spremni su da odbrane čast tog imena. Zar misliš da će Bog dozvoliti, da se Njegovom imenu podsmeva, ruga i da ga se psuje?

Ako si na bilo koji način, bez imalo strahopoštovanja, upotrebio Sveto Božje Ime u svojim psovkama, uzrečicama ili vicevima, ti si onda kriv za svetogrđe i prekršio si treću Božju zapovest. Biblija kaže da ni jedan rugač neće naslediti Carstvo Božje.

4. "Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ."

Božja zapovest je da jedan dan u nedelji bude odvojen samo za Njega. Da li to poštuješ? Da li si odvojio jedan dan u nedelji za obožavanje i zahvalnost prema svom Bogu Stvoritelju?

Božja zapovest je da se čovek jedan dan u nedelji odmara od svih svojih poslova; da tog dana ne juri za novcem i zaradom, već da ga posveti porodici i odlasku u crkvu - svojoj ličnoj pobožnosti. Da li tako radiš?

5. "Poštuj svoga oca i majku."

Da li si uvek iskazivao poštovanje prema svojim roditeljima? Da li si ih ikada psovao, omalovažavao ili vređao?

Bog te je dao tvojim roditeljima. Oni pred Bogom imaju odgovornost da te odgoje i vaspitaju. Ako misliš da su tvoji roditelji ovo loše radili, to opet ne menja stvar. Bog i dalje želi da ih poštuješ a ne da ih osuđuješ i svetiš im se.

Da li si uvek prema svojim roditeljima iskazivao duboko poštovanje?

6. "Ne ubij."

Isus nas upozorava da ako nekoga mrzimo, ili se na nekoga naljutimo, već smo u svom srcu počinili njegovo ubistvo i Bog nas gleda kao ubice (Matej 5:22, 1. Jovanova 3:15).

Da li nekoga mrziš? Da li ti je neko toliko antipatičan da prosto priželjkuješ da mu se desi neko zlo?

7. "Ne čini preljube."

Ko od nas može reći za sebe da ima čisto srce - bez požude? Isus upozorava: "Ne čini preljube. A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svom." (Matej 5:27-28).

Imaj na umu da Bog vidi i video je (i seća se) svaku tvoju misao, ali i svako tvoje preljubničko delo, u šta spada i samozadovoljavanje, kao  i seksualni odnosi pre braka, i naravno van braka.

Ako si ikad na bilo koji način, (pa makar u svojim mislima) ima-o/la neke seksualne odnose sa osobom koja ti nije ni muž, ni žena, ti si onda prekrš-io/ila, sedmu Božju zapovest. Biblija kaže da ni jedan preljubnik neće naslediti Carstvo Božje.

8. "Ne kradi."

Da li si bilo kada uzeo nešto, što pripada nekom drugom? Možeš se pravdati da je vrednost toga beznačajna i da je to sitnica. Pa ipak, ti si to ukrao, i tako postao lopov.

Da bi neki čovek pred zakonom bio osuđen kao ubica, dovoljno je da on ubije samo jednom. Dakle, ako si ukrao samo jednom, onda si postao lopov. To znači da si prekršio i osmu Božju zapovest, a Biblija jasno kaže da ni jedan lopov neće naslediti Carstvo Božje.

9. "Ne svedoči lažno."

Da li si ikada izrekao neku laž? Da li si se ikada pred ljudima licemerno predstavljao kao neko, ko u stvarnosti zaista ti nisi?

Opet se postavlja isto pitanje: koliko laži čovek treba da izrekne da bi postao lažov? Naravno, jedna laž je sasvim dovoljna. Možda misliš da je tvoja laž beznačajna, ali Bog ne gleda na laži kao na velike ili male, ozbiljne ili beznačajne. Kada bi tako gledao onda On više ne bio pravedan Bog i zato jednako osuđuje svaku laž.

10. "Ne poželi tuđe."

Ovo znači da ne bi trebao da poželiš za sebe, nešto što pripada drugome. Kao na primer: novac, kuća, auto, odeća, nakit... Naravno, ni nečiju ženu ili muža.

Da li si ikada žudeo za nečim što je tuđe i "igrao" se sa time u svojim mislima? Naravno da jesi. Svi mi, manje ili više, imamo problem sa time i to nas čini prekršiocima Desete Božje zapovesti.

Ko od nas može reći da nije kriv zbog kršenja barem jedne od deset Božjih Zapovesti?

SVAKO od nas je zgrešio, i kao što je to slučaj u našim civilnim zakonima, nije potrebno da neko prekrši deset zakona da bi postao prestupnik zakona, dovoljno je prekrši samo jedan. Tako i Biblija kaže: "Jer koji sav zakon održi a sagreši u jednom, kriv je za sve." (Jakovljeva 2:10)

Jedna devojčica je gledala ovcu kako pase travu. Ovca je bila potpuno bela, u odnosu na tamno zelenu pozadinu. A kada je pao sneg, ugledavši tu istu ovcu na snegu, pomislila je: "Ova ovca sada izgleda prljavo u odnosu na beli sneg!" To je bila ona ista ovca, ali na drugoj pozadini.

Kada sebe upoređujemo ili merimo po ljudskim standardima, možemo izgledati kao veoma čisti (moralni). Međutim, ako sebe uporedimo sa snežnom belinom Božje pravednosti - Njegovim standardom, možemo sebe videti, onakvim kakvi zaista jesmo, a kakvim nas i Bog vidi. Božji Zakon je sveti standard po kojem će biti suđeno svakom čoveku na Sudnji Dan.

Može zvučati čudno, ali najgoru stvar koju možeš učiniti sada - posle svega izrečenog - jeste da pokušaš da očistiš - popraviš - svoj način života.

Shvatio si da si zgrešio, pa sada misliš da će biti sve u redu ako se ubuduće budeš trudio i pazio da više ne prekršiš neku od Deset Božjih Zapovesti. Dakle, planiraš da budeš "dobar", da činiš dobra dela i da imaš samo čiste misli.

Međutim, da li će neki sudija pustiti ubicu na slobodu, ako mu ovaj obeća da će ubuduće biti "dobar" i da će ispravno živeti? Ne, on je dužnik zakonu i pravdi, i mora biti po zakonu kažnjen.

Zakon Božji je poput ogledala, a ogledalo pokazuje istinitu sliku onoga što se u njega ogleda. Ako vidiš neku mrlju na svom licu, nećeš pokušavati da je opereš na ogledalu - to je nemoguće. Uzećeš vode i sapuna, i sa time ćeš oprati svoje lice. To znači da ne možeš postati "dobar", tj. ne možeš se oprati pomoću Božjeg Zakona, jer njegova svrha nije da očisti greh, već da ga razotkrije.

Dok se ogledaš u Zakonu Božjem, tvoj izgled može biti veoma ružna slika. Ali, ako se ne pogledaš i ne shvatiš, da si veoma prljav, onda će sva ta prljavština biti vidljiva i na Sudnji Dan. To će biti dokaz tvoje krivice. Tada će biti kasno za svako umivanje ili čišćenje.

Možda misliš da je Bog dobar i milostiv, i da će samo preći preko svih tih grehova koje si počinio. Međutim, ako bi pred civilnim zakonom bio osuđen zbog nekih teških dela, da li bi rekao sudiji: "Poštovani sudija, ja sam kriv. Ali, ja verujem da ste vi jedan veoma dobar čovek i da me zbog toga nećete kazniti." Na ovo bi sudija verovatno odgovorio: "Vi ste u pravu, kada kažete da sam ja dobar čovek. Ali, ja sam dobar zato što tražim da pravda bude zadovoljena, da vi budete pravedno kažnjeni zbog svojih zlih dela."

Mnogi ljudi misle, i nadaju se, da će ih na Božji Sudnji Dan spasiti Božja dobrota i ljubav. Upravo to će biti stvari koje će ih osuditi. Ako je Bog dobar, pravedan i Onaj koji ljubi, On onda treba da kazni sve koji čine zlo drugima: lopove, ubice, silovatelje, preljubnike, lažove, i slične. Da im pruži zasluženu kaznu u paklu.

Da li si svestan teškog položaja u kome se nalaziš? Ti si kriv, jer si zgrešio samom Bogu. A pošto imaš savest, ti si grešio sa "predumišljajem". Zar nije istina da svaki put kada bi slagao, ukrao, poželeo i sl., da si to uradio sa znanjem da činiš nešto loše - nešto što ne bi smeo?

Da li te brine i plaši činjenica da si zgrešio protiv Boga? Ako ne - trebalo bi. Jer, ti si Boga naljutio svojim grehom. Biblija kaže da je gnev Božji nad onima koji smišljaju i čine grešna dela, i da su oni neprijatelji Božji (Kološanima 1:21).

Bog ne želi da te baci u pakao, On ne želi da te kazni. On je to jasno dao do znanja celom čovečanstvu u svom Evanđelju - radosnoj vesti. Da bi to razumeo, razmisli opet o civilnom zakonu, na ovaj način:

Zamisli sebe, kako stojiš ispred sudije, optužen za veoma teška krivična dela. Svi dokazi koji su izneti potvrđuju tvoju krivicu. Kazna za tvoja kriminalna dela je određena na 250.000 eura, ili deset godina robije. Kada prevrneš sve svoje džepove, jedva možeš sakupiti dva eura. Sudiji je jasno da ti nemaš te pare i on se sprema da ti izrekne kaznu robije. Međutim, u tom trenutku, neko koga ti ne poznaješ, brzo upada su sudnicu, i kaže da je on voljan da plati kaznu za tebe. Čim kazna bude isplaćena sudu, ti ćeš biti oslobođen, jer je pravda u tvom slučaju zadovoljena. Stranac koji je platio za tebe, je tim delom dokazao koliko mu značiš i koliko mu je stalo do tebe. Njegova "žrtva" plaćanja za tebe, je dokaz njegove ljubavi prema tebi.

Slično nešto je i Bog uradio za tebe, kroz osobu Isusa Hrista. Ti si kriv i osuđen, a Bog je platio tvoju kaznu, pre više od 2000 godina. Eto, koliko je sve jednostavno. Biblija o tome kaže ovako: "Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja... Hristos je nas iskupio od kletve zakonske postavši za nas kletva... Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bejasmo grešnici umre za nas... (Isaija 53:5, Galatima 3:13, Rimljanima 5:8)

Ono šta je Isus uradio za nas nije mala stvar. Jedina stvar koja je mogla da zadovolji zahteve savršenog Zakona Božjeg jeste patnja i smrt bezgrešnog Sina Božjeg. Koliku je samo ljubav Bog imao prema tebi, kada se odlučio na ovaj korak!

Hrist se patio u nezamislivoj agoniji, da ti ne bi bio kažnjen zbog svojih greha. Hristova smrt i vaskrsnuće znače da više ne moraš biti okrivljen od strane Zakona, i da ti Bog sada može dati oproštaj - pomilovanje - i dar večnog života. Sve što treba da uradiš jeste da prihvatiš "plaćanje" koje je Hrist učinio za tebe.

Šta onda treba da uradiš? Jednostavno, učini pokajanje od svojih grešnih dela i stavi svoje poverenje u Isusa Hrista, kao svog ličnog Spasitelja i Gospoda - primi Ga u svoje srce. Imaj veru u Njega svakog dana svoga života, jer On je taj koji je platio kaznu za tebe - da bi ti bio slobodan.

Priđi Bogu u molitvi (vidi Davidovu molitvu pokajanja, Psalam 51). Priznaj Bogu da si prekršio Njegov Zakon i da si zgrešio protiv Njega. Traži od Njega oproštenje tvojih greha. Zahvali mu za Isusa Hrista, za Njegovu smrt umesto tebe. Zahvali mu što je On platio kaznu za tvoje grehe. Veruj da je On ustao iz mrtvih, i tako pobedio smrt, za svakoga ko u Njega veruje. Prihvati Njegov dar pomilovanja, i dar večnog života. Pouzdaj se u Njega, kao u svog Spasitelja i Gospoda.

To je jedini način da učiniš mir sa Bogom i da Njegov gnev bude uklonjen sa tebe.

"Istinito hrišćanstvo je čvrsto ujedinjenje duše i Boga, i Hrist formiran u nama."
- George Whitefield

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 470
Ukupno: 2667399
Generisano za: 0.015''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://www.siont.net/u-hristu/inside/dov_dobar.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.