Sionska Truba je hrišćanski elektronski magazin. Izlazi dvomesečno i potpuno je besplatan.
#93. Mart - April, 2016.

Uvodnik
David započinje svoj 23. psalam rečima: "Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati." Onda on govori o svim koristima koje dolaze, od činjenice, što je njemu "Gospod pastir"- On ih slikovito nabraja a radi se o ispunjenju životnih potreba, vođstvu i sigurnosti...

HRISTOV SUDSKI PRESTO (1) - Oswald J. Smith
Pitam se kako će biti sa nama? Da li ćemo biti nagrađeni ili osuđeni? Da li ćemo Ga čuti kako kaže: "Dobro, slugo dobri i verni!" ili ćemo pretrpeti gubitak? Sada smo na probi, i sve što radimo ovde, biće otkriveno tamo. To će biti veoma ozbiljan čas! O, kada bismo samo mogli da živimo potpuno za Isusa Hrista sada, da bi On mogao da se raduje i da nam da nagradu tada.

UZRASTANJE ZA SPASENJE - Zoran Tornjanski
Većina hrišćana ne ubija, ne krade i ne bludniči. Ovi gresi se prilično retko mogu naći među hrišćanima. No, postoje neki gresi koji su vrlo česti među vernima, koji iznutra uništavaju crkvu, a to su: zloća, prevara, licemerje, zavist, klevetanje (ogovaranje). Ovi gresi su skriveni u našim srcima, i ako ih ne izbacimo, oni mogu da unesu razdor i unište zajedništvo.

KARAKTER KOJI IZDRŽAVA TEST - Derek Prince
Da li smatrate za radost kada upadnete u različita iskušenja? Pa, potrebno je da smatrate. Potrebno je da i ja smatram. Potrebno je da slavim Boga što me smatra vrednim iskušenja i veruje mi dovoljno da dozvoli da budem kušan...

IDOLOPOKLONSTVO - William Barclay
Idolopoklonstvo nije mrtva stvar, nije smešna pogreška primitivnih ljudi. Kad god sredstva postanu ciljem, kad god predmeti postanu važniji od ljudi i kad god bilo što prisvaja mesto koje bi trebao imati sam Bog, tada budimo uvereni da je idolopoklonstvo prisutno u našem životu.

SLAVLJENJE OTVARA VRATA BLAGOSLOVIMA - Friedrich Schoenemann
Umesto da u veri slavljenjem i zahvaljivanjem zaposednemo zemlju, često činimo greške time što gledamo na ono što je negativno ili na opasnosti, i tako padamo u strah i sumnju.

misaone refleksije
Više kratkih tekstova. Pesme, vesti, priče, inspiracija...

Smešna strana
"Srce veselo pomaže kao lek, a duh žalostan suši kosti." (Priče 17:22)

* DOWNLOAD: Kompletan 93. broj u PDF formatu.
* E-MAIL LISTA: Prijavite se na našu e-mail listu.
siont promo . . .

ČOVEK KOJEG BOG UPOTREBLJAVA - Oswald J. Smith

Danas, više nego li ikada ranije Bog treba ljude koji će se odazvati njegovom pozivu: "Idite... propovedajte Jevanđelje..." Međutim, kako se treba pripreti za ovaj zadatak? Kakvog to čoveka Bog upotrebljava? Želite da vas Bog upotrebi, ali pitate se kako? Ova knjiga daje odgovor.

* Ovu izuzetnu knjigu Osvalda Dž. Smita, možete preuzeti i u PDF formatu: upotrebljava.pdf (346 KB).


OBRATI BOGU SVOJ NAROD - Arfin Klementsen

Knjiga koja nam otkriva da je iz biblijske i istorijske perspektive promena jednog naroda moguća, a da je ključ za to Crkva. Potrebno je da se Crkva probudi i shvati odgovornost koju ima prema narodu i njegovoj budućnosti.

Isus je jedini odgovor za ovaj Svet, a da budućnost našeg društva je u rukama Božjeg naroda, Crkve koja se moli i koja je probuđena.

* Istu knjigu možete preuzeti i u PDF formatu: arnfin.pdf (277 KB).
čitaj Bibliju!

Biblijski meni:
 
"Biblija je kompas koji ti može pokazati pravi pravac." (nepoznati)
"Ja sam izvan sebe od divljenja i izjavljujem Bogu svoju beskrajnu zahvalnost, što je blagoizvoleo da budu, preko mene, otkrivena tako velika i do sada nepoznata čuda."
- Galileo Galilej

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1229
Ukupno: 2504280
Generisano za: 0.003''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS